Ciemności duszy

Doświadczenie Boga Żywego, Jego troski i miłości powoduje, że człowiek już zawsze chciałby przebywać w Tej obecności. Chciałby Go odczuwać, wciąż szuka Jego znaków i głosów, które wyraźnie wskazałyby mu drogę, którą ma podążać. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Doświadczając łaski obecności Boga, myślałam, że tak już będzie zawsze. Oczekiwałam, że modlitwa kontemplacyjna, na którą przecież … [Read more…]